AURREMATRIKULAZIORAKO DATU PRAKTIKOAK

 

EPEAK - DATAK

AURREMATRIKULAZIO EPEA: Otsailaren 9tik 13ra (biak barne)

BEHIN BEHINEKO ZERRENDEN PUBLIKAZIOA: Otsailak 23

ERREKLAMAZIO DATAK: otsailaren 23tik 27ra.

BEHIN BETIKO ONARTUEN ZERRENDA: Martxoak 3

ORDUTEGIA: Astelehenetik ostiralera, 08:15etik 15:00etara

 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

DENOK

  • Aurrematrikulazio orria.
  • Haurra eta tutore baten erroldatzea.
  • Familia liburuaren fotokopia (haurraren orrialdea soilik).
  • Tutore Legalen NANaren fotokopia.

 

BALDIN BADAGOKIZUE

  • NGOIak egindako Minusbaliotasun egiaztagiria  edo liseriketa aparatu, endokrino edo metabolikoko gaixotasunen kasuetako egiaztagiriak.
  • Gizarte edo kultur egoera behartuan egonez gero, bere herriko Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoko egiaztagiria.
  • Familia ugariaren karnetaren fotokopia.
  • Errenta aitorpenaren fotokopia (Per capita errenta 9.034 baino txikiagoa bada. Familia guztiei ekartzea gomendatzen diegu)
  • Helbidea agertu beharrean, laneko tokia agertzea nahi izanez gero, enpresak egindako agiria.

 

BAREMOA

Soberakina izanez gero aplikatuko da (datozen eguneta argitaratuko dugu).