Atala: "Instalazioak"

INSTALAZIOAK

KOMUNIKAZIO ETA INFORMAZIOARAKO TEKNOLOGIAK

Informatika gela 1

Informatika gela 2 Infogela mugikorra

Haur Hezkuntza gelako ordenagialua

Gure zeintruan hiru informatika gela ditugu. Lehenengo informatika gela Haur Hezkuntza eta 1. zikloko ikasleek erabiltzen dute. 12 ordenagailuz osatuta dago. Bigarren inforamtika gela 2. zikloko ikasleek erabiltzen dute. 12 ordenagailuz osatuta dago. Hirugarren informatika gela mugikorra da eta 3. zikloko ikasleek erabiltzen dute. Hiru gela hauetaz gain, haur hezkuntzako gela guztietan ordanagailu bat dago. Ordenagailu hauek guztiak kablez sareatuta daude eta horren ondorioz, beraien arteko informazio konparitu daiteke edo interneterako konexioa egin daiteke.

KIROL EREMUAK

Pilotaleku estalia Pilotaleku txikiak Kiroldegi estalia

 

Kirol eremu aterpetua Igerileku estalia

 

Psikomotrizitate gela Liburutegia Antzerki gela

 

JOLAS EREMUAK

txikien eremua Handien eremua

 

Jantokia

 

You must be a member of this blog to see the comments. Log in now!


Form is loading...