Atala: "IK-KI"

IKASTEKO KOOPERATU KOOPERATZEN IKASI (IK-KI)

Irakaslegoa metodologia kooperatiboa formakuntzarekin jarraitzen du, pixkanaka pixkanaka  eguneroko lanean txertatuz.

You must be a member of this blog to see the comments. Log in now!


Form is loading...