MURGILTZE METODOA

 

 

Haurrak elebidunak izatea da gure helburua. Haurrek helduek baino erraztasun handiagoa dute edozein gauza ikasteko,  hizkuntzak batez ere. Honetarako, murgiltze eredua erabiltzen dugu.

Hauexek dira murgiltzearen oinarriak:

  • Murgiltzeak hizkuntzaren erakusketa goiztiar eta intentsiboa proposatzen du.
  • Ikasleak erreferentzi puntu garbiak behar ditu. Pertsona eta giro positibo eta atseginekin lotu behar du euskara.
  • Hizkuntza modu naturalean ikasten den eran ikastea proposatzen du, baina eskolako inguruan.
  • Ikasketa testuinguratua proposatzen du, eskola edukiekin ikaskuntzan zentratua.
  • Komunikazio egoera errealak bizitzea aldarrikatzen du.


Lehenengo egunetik gure ikasleak euskara entzuten du, irakasleek euskaraz egiten diote, euskal musika entzuten du, euskal jolasak…Euskaldun giro batean murgiltzen da. Giro goxo eta atsegin bati esker haurra erraz egokituko da, eta euskara atsegina den giro batekin harremanduko du.

Euskara, ikasi ahala, gaztelaniarekin batera erabiltzea da helburua. Hala, euskara maila ona eskuratuko du.

Egindako ikerketa ezberdinek ziurtatzen dute ikasle elebidunek sormen ahalmen handiagoa dutela, pentsamendu kritikorako gaitasunak, eta aurrezagutzekin konekzioak egiteko  erraztasuna. Bi hizkuntza menperatuta, errezagoa da hirugarrena ikastea hau da, eleanitza izatea.

 

 

You must be a member of this blog to see the comments. Log in now!


Form is loading...